Webskjema - Tiltak for kontroll av kundeforhold

Tiltak for kontroll av kundeforhold

05.03.2020

Signant webskjema «Tiltak for kontroll av kundeforhold» er oppdatert med følgende nyheter og forbedringer:

Styring av bruksmodus (#Multi, #Personal)

Du kan styre om webskjemaet skal gjelde Kontroll av foretak, Legitimering av person/reelle rettighetshaver, eller være valgfritt.

For å kunne tilby valgfri kontroll av foretak eller person benyttes #multi som endelse i URL til skjemaet slik:

https://www.signant.no/Forms/Form/Start/?c=<DIN SKJEMAKODE>#multi

Da kan bruker selv styre med en sjalteknapp i skjemaet om kundetiltaket gjelder kontroll av foretak eller legitimering av person.

For å overstyre valgmuligheten erstattes #multi med #personal for å styre skjemaet til kun kontroll av person eller reell rettighetshaver. Du kan også utelate endelsen (#..) for å styre skjemaet til kun kontroll av foretak.

Merk: Dersom du innlemmer dette skjemaet på egne hjemmesider, kan det kan være hensiktsmessig å lage en egen underside der skjemaet settes inn med endelsen #personal. Da kan personer og reelle rettighetshavere gå direkte til skjemaet i person-modus og slipper å forholde seg til foretaksinformasjonen.  Du kan også sende lenken direkte på e-post til personer eller RRE, men av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at personer heller anmodes om å oppsøke deres hjemmesider og selv finner skjemaet for legitimering av person.

Behandling av Reelle rettighetshavere (RRE)

  • Lagt til mulighet for registrering av opp til 10 reelle rettighetshavere.
  • Det er lagt inn felt «Selskap jeg er reell rettighetshaver for» når kundetiltaket gjelder legitimering av person eller RRE.
  • Det er lagt til ikke-påkrevet felt for utfylling av statsborgerskap.
  • Oppdatert innhold i hjelpeinformasjon tilknyttet RRE seksjonen.
  • Det er også lagt inn en nedtrekksliste med forslag til tekst i grunnlagsfelt for å lette utfyllingen.

Øvrige endringer

  • Endret tekst i toppteksten slik av skjemaet kan benyttes både til nye kunder og til løpende oppfølging av eksisterende kunder.
  • Tidligere popup-meldinger er erstattet av en valideringsmelding som nå vises rett ved Signeringsknappen slik at bruker kan gå direkte til markert felt for å rette eller fylle inn manglende verdi uten å måtte lukke feilmeldingen først.
  • Fremkommer nå tydeligere på rapport om bruker aktivt har oppgitt ingen reelle rettighetshavere.
  • Henter både fornavn, mellomnavn og slektsnavn fra BRREG til nedtrekksliste for legitimering av foretakets berettigede representant.