Customer Due Diligence - Kundekontroll (NO)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Customer Due Diligence - Kundekontroll (NO)

Denne modulen består av flere tiltak og verktøy som rapporteringspliktig kan anvende i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Tiltakene og verktøyene betjenes fra en egen administrasjonsside i Signant som vist på figuren under.

 

cdd-modul

Administrasjonsside med verktøy og tiltak for kundekontroll

 

Kundetiltakene som betjenes i administrasjonssiden omfatter:

Kundetiltaksskjema - firma

Kundetiltaksskjema - person

Personlegitimering med elektronisk signatur

BankID AML personsøk

BankID AML firmasøk

 

De ulike kundetiltakene kan utføres selvstendig, men er samtidig tilrettelagt slik at hvert enkelttiltak gjerne inngår i en behandlingsrekkefølge som vist på figuren under.

 

cdd-flyt_kundetiltak

Behandlingsrekkefølge og etablering av dokumentasjon på utførte kundetiltak

 

Figuren over illustrerer også hvordan dokumentasjon og rapporter fra ulike utførte tiltakene samles inn og sammenstilles av den rapporteringspliktige. Kundetiltaksrapporten med obligatoriske opplysninger må innhentes for alle kunder.

Kundetiltaksskjemaet er en selvbetjent løsning som er tilrettelagt for enkel utfylling av kunden selv. Det gis både veiledning og kontroll av data under utfylling, slik at Kundetiltaksrapporten er av god kvalitet og inneholder alle de obligatoriske opplysningene om kunden.

Deretter må det på bakgrunn av rapporteringspliktiges risikovurdering vurderes om ytterligere tiltak skal gjennomføres.