BankID AML

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Customer Due Diligence - Kundetiltak (NO) >

BankID AML

BankID AML er en samling kundetiltakstjenester levert av Vipps AS. Med Signant får du direkte tilgang til disse tjenestene fra administrasjonssiden for kundekontroll.

 

BankID AML Kundetiltak av personkunder

BankID AML personsøk kan benyttes som selvstendig tiltak, eller som forsterket kundetiltak rettet mot fysiske personer. Søket omfatter innhenting av følgende informasjon:

Bevis på elektronisk legitimering

Fullt navn

Fødselsnummer

Adresse og postadresse

Statsborgerskap og fødested

Søkeresultater fra Trapets´ nordiske PEP-liste

Søkeresultater fra EUs, FNs og OFACs sanksjonsliste

 

BankID AML Kundetiltak av bedriftskunder

BankID AML søk på foretak kan benyttes som selvstendig tiltak, eller som forsterket kundetiltak rettet mot bedrifter, og omfatter følgende informasjon:

Basisinformasjon om selskapet

Signaturrett og prokura

Roller og reelle rettighetshavere

Finansiell informasjon og firmaattest

Sanksjoner på selskapet

Eierskapsstruktur

 

Les mer om BankID AML fra Vipps.